Drobečková navigace

Úvod > Služby

Nabídka našich služeb

Opravy a rekonstrukce komunikací parkovišť areálových komunikací a zpevněných plochVýstavba a opravy komunikací, parkovišť, areálových komunikací a zpevněných ploch

Naše společnost ročně vybuduje nebo opraví více než 400 tisíc metrů čtverečních komunikací a jiných zpevněných ploch v České republice. Provádíme výstavbu a opravy všech tříd komunikací a také úpravy areálových komunikací, zpevněných a manipulačních ploch, povrchů v halách a průmyslových objektech. Při naší práci využíváme různé technologie a rádi bychom Vám je alespoň ve zkratce představili.

Výroba a prodej asfaltobetonových směsíVýroba asfaltobetonových směsí

Výrobu našich směsí zajišťuje moderní zařízení obalovny živičných směsí ASKOM 1T5Q v Neplachovicích, část Štemplovec. Výrobní kapacita zařízení dosahuje 140 tun obalovaných směsí za hodinu. Výroba probíhá v zavedeném systému řízení výroby asfaltových směsí směsi (dle ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-2, ČSN EN 13108-5 a ČSN EN 13108-7). Vyrábíme tedy jak směsi klasické, tak směsi modifikované, mastixové i nízko hlučné (pro použití na sil. I. tříd a dálnicích). Kvalita naší výroby je nepřetržitě sledována naší vlastní laboratoří přímo na obalovně, ale také nezávislou zkušebnou.

Pokládka asfaltobetonových směsíPokládka asfaltobetonových směsí

Pokládku těchto živičných směsí provádíme strojně finišery Vögele které patří mezi světovou špičku. Máme zkušenosti z realizace novostaveb velkých ochvatů měst ale i rekonstrukcí všech typů komunikací, od dálnic až po účelové a areálové komunikace.

Kamenolom Tisová KajlovecVýroba kameniva

Základním produktem pro výstavbu a opravy komunikací je výroba kameniva se kterou máme více než 15ti leté zkušenosti. Kamenolom Tisová Kajlovec produkuje ročně do 450 000 t na v roce 2017 zrekonstruované lince, která zajištuje výrobu všech tipů a frakcí kameniva jak pro asfaltobetony, betony tak pro ostatní konstrukční vrstvy komunikací i železničního tělesa včetně MZK a KZC.

„Deštné“ Kamenná horaProdukované kamenivo (dle ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043, ČSN EN 13242 + A1 a ČSN EN 13383-1).

Vyrábíme frakce kameniva 0/4; 4/8; 8/11; 8/16; 11/22; 16/32; 0/32; 0/63; 32/63; 63/125; Kámen pro vodní stavby LMB 5/40, LMB 60/300 a kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, štěrkodrť frakce 0/32 (osvědčení SŽDC č. S 1019/16).

Kapacita výroby kameniva v lomu Tisová – Kajlovec je 2,5 tis. tun denně a zásoby při stávající průměrné těžbě jsou asi na 20 let. V brzké době máme v plánu začít využívat dobývací prostor „DEŠTNÉ“ Kamenná hora, ve kterém jsou zásoby cca 15 106 000 m3 kamene.

Recyklace za studenaRecyklace za studena

Recyklací za studena s použitím původních stmelených nebo nestmelených vrstev vozovky, při kterém se technologické zařízení pohybuje po zpracovávané vrstvě a provádí rozfrézování původních vrstev konstrukce vozovky s přidáním nového pojiva (hydraulického na bázi cementu, asfaltové emulze nebo kombinací obou) k recyklovanému materiálu a následným smícháním a pokládkou po které se provede zhutnění recyklované vrstvy. Povrch recyklované vrstvy se následně překrývá novou vrstvou konečné úpravy nejčastěji asfaltobetonovou vrstvou v síle od 60mm .

V zásadě lze touto technologií opravovat komunikace všech tříd, na kterých se objevují defekty v důsledku neúnosných nebo nekvalitně provedených konstrukčních vrstev s plošnými deformacemi, olamování okrajů, místní poklesy, síťovými trhlinami, výtluky atd.

Frézování vozovek

Frézování povrchu vozovky většinou předchází samotné pokládce asfaltobetonových směsí a využívá se především v místech, kde není možné zvýšení nivelity vozovky nebo je povrch nerovný popřípadě je nezbytná optimalizace nivelity vozovky z důvodu odvodu vody.

Výstavba a opravy mostů a propustků

Protože se snažíme poskytovat co nejširší spektrum služeb v našem oboru, nabízíme našim klientům také zkušenosti, které máme s opravami a s výstavbou menších mostních objektů a propustků na komunikacích I. – III. tříd.

Výstavba inženýrských sítíVýstavba inženýrských sítí

Nedílnou součástí naších dodávek a služeb je výstavba nezbytných inženýrských sítí, odvodnění komunikací, vodovody, splaškové kanalizace, instalace veřejného osvětlení nebo přeložky jednotlivých inženýrských sítí dle potřeb investora.

Příslušenství komunikací (mosty a propustky, opěrné zdi, dopravní značení, bezpečnostní prvky, mobiliáře, aut. zálivy a zastávky)

Rekonstrukce, opravy i výstavbu provádíme komplexně, takže jsme schopni pro Vás realizovat také příslušenství komunikace, ať už se jedná o instalaci svislého i vodorovného dopravního značení, osazení mobiliáře, výstavbu autobusových zálivů nebo zastávek městské hromadné dopravy.

Údržba komunikacíÚdržba komunikací

Zajišťujeme také letní údržbu komunikací. Pro naše zákazníky zajišťujeme kácení a prořezávání silniční zeleně, zřízení, čištění a dosypání krajnic, vybudování a čištění silničních příkopů. V rámci údržby komunikací provedeme také čištění a opravy propustků a hospodářských sjezdů či dalšího vybavení komunikace.

Projekční a konzultační činnost, dotační poradenství, financování Vašich záměrů

Pro naše klienty zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnery kompletní servis od návrhů možných řešení, poradenskou a konzultační činnost jak v oboru výstavby jejich záměrů, tak i v oboru dotačních programů, přes zpracování projektových dokumentací, zajištění stavebních povolení, až po samotnou realizaci staveb a jejich případné financování.

Máte zájem o odbornou konzultaci? Kontaktujte nás