Drobečková navigace

Úvod > SILNICE MORAVA > Certifikace

Certifikace - záruka kvality

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o. nabízí a poskytuje své služby v zavedeném systému řízení jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001.

Naše firma přijímá odpovědnost i svůj závazek vůči životnímu prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Proto jsme zavedli a udržujeme i systém environmentálního managementu, v souladu s ČSN EN ISO 14001 a vše co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí.

Stejně zodpovědně přistupujeme i k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to nejen našich zaměstnanců. Důkazem je zavedení a používání systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, splňující všechny podmínky dle normy ČSN ISO 45001.

Výroba našich stavebních materiálů je prováděna v souladu s požadavky na držitele certifikátu systému řízení výroby asfaltobetonových směsí i kameniva a je kontrolována nezávislou zkušebnou.

ČSN EN ISO 9001:2016 v oboru Stavba komunikací, letišť a sportovních areálů; výroba a prodej asfaltových směsí; poskytování technických služeb na komunikacích; provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; provádění inženýrských sítí. ČSN EN ISO 14001:2016 v oboru Výstavba dálnic, silnic, místních komunikací a cest, úprava povrchů vozovek; Výroba asfaltových směsí a emulzí; Poskytování technických služeb na komunikacích; Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; Prováděni inženýrských sítí. ČSN ISO 45001:2018 v oboru Výstavba dálnic, silnic, místních komunikací a cest, úprava povrchů vozovek; Výroba asfaltových směsí a emulzí; Poskytování technických služeb na komunikacích; Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a provádění inženýrských sítí.

Certifikát č. SJ-PK-033-2022 potvrzující způsobilost k zajištění kvality Systému jakosti v oboru pozemních komunikací.    Politika ISM_Stránka_1.jpg   Politika ISM_Stránka_2.jpg