KDE NÁS NAJDETE

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30
794 01 Krnov

tel: +420 554 610 710
fax: +420 554 625 650

VÍCE ZDE


SILNICE MORAVA s.r.o. – stálý partner ...pro Vás

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o. je firma s více než patnáctiletou tradicí a zkušenostmi v oboru výstavby, oprav, údržeb a rekonstrukcí pozemních komunikací, parkovišť, areálových komunikací a zpevněných ploch včetně jejich příslušenství jako jsou mosty, propustky, opěrné zdi, dopravní značení, inženýrské sítě a bezpečnostní prvky.

SILNICE MORAVA s.r.o. byly založeny v roce 1996 v Krnově v Moravskoslezském kraji. Protože si uvědomujeme poněkud složitější poměry a slabší ekonomickou situaci v našem regionu, neustále usilujeme o vývoj a aplikaci efektivnějších a levnějších metod a postupů se snahou pomoci našim zákazníkům částečně snížit investiční a realizační náklady při zachování výborné kvality provedených prací.

Díky rokům zkušeností v našem oboru a regionu Vám rádi pomůžeme s návrhem vhodné technologie tak, aby výsledek plně odpovídal Vašim představám. Jsme plně technologicky vybaveni a tak jsme schopni provádět jak lokální opravy pomocí tryskové metody, uzavíracích asfaltových nátěrů včetně zadrcení, tak i velkoplošné opravy frézováním nebo recyklací za studena na místě a strojní nebo ruční pokládkou živic finišery. Stejně tak jsme schopni realizovat novostavby komunikací, chodníků, parkovišť a další infrastruktury. K dispozici máme vlastní kamenolom, obalovnu živičných směsí, silniční laboratoř a potřebné technické vybavení.

Uvědomujeme si, že dobré obchodní vztahy jsou velmi křehká záležitost a je nutné o ně pečovat. Při sjednávání zakázek se řídíme dvěma jednoduchými zásadami:

  • S našimi klienty jednáme slušně a s respektem tak, jak bychom si přáli, aby jednali oni s námi.
  • Poskytujeme profesionální služby za rozumné ceny, díky tomu že:
    • pozorně nasloucháme našim klientům
    • zaměstnáváme zkušené a nadšené odborníky v přátelském prostředí
    • dáváme dostatek prostoru jakékoliv diskusi
    • myslíme dopředu a vytrvale hledáme nové nápady a zlepšení

Do dnešního dne jsme díky usilovné práci našich zaměstnanců vybudovali slušnou, odbornou a finančně stabilní společnost a stali se tak jedním z předních odborníků na výrobu a použití asfaltobetonových směsí a živičných emulzí v Moravskoslezském kraji.

Stejně jako chápeme důležitost dobrých obchodních vztahů, tak si zároveň uvědomujeme potřebu vracet část našeho profitu zpět společnosti v našem regionu. Podporujeme tedy formou sponzorství obce, ve kterých jsme měli tu čest stavět a také rozličné veřejně prospěšné organizace.

Kontinuálně investujeme do modernizace stávajících technologických a výrobních zařízení a také do vzdělání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců při využití dotačních programů, podpořených financemi z Evropských fondů a rozpočtu ČR.


Projekt: "Zvyšování odbornosti a rozvoj klíčových kompetencí a manažerských dovedností zaměstnanců jako klíčový faktor růstu konkurenceschopnosti firmy SILNICE MORAVA s.r.o." byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt: „Pořízení technologie na pokládku asfaltové směsi" byl spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci programu SROP.

 

Projekt: "Pravidelnou údržbou k čisčímu ovzduší" byl spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí.

Projekt: „Pořízení technologie na zpracování těženého kameniva – drtič a třídič kameniva” byl spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci programu SROP.